Patientföreträdarutbildningen är lanserad

Idag lanserades Patientföreträdarutbildningen och vår utbildningsportal som kommer att fyllas på med fler utbildningar framöver. Utbildningens syfte är att vässa företrädarrollen och möta den växande efterfrågan på patientens perspektiv i utvecklingen av framtidens vård. ”Nu ser vi fram emot att beslutsfattare, myndigheter och vårdföreträdare tar ansvar från sitt håll”, säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius.

I samverkan med SKR Nära vård bjöd vi idag in till ett seminarium där utbildningen presenterades och patientens medverkan i vårdens utveckling debatterades i ett panelsamtal. Budskapet var att det behövs en ökad och bättre patientsamverkan på alla nivåer inom vårdens utveckling. Sjukvårdsministerns medskick var att nu behöver också politik och profession från sitt håll möta upp vassare patientföreträdare. Då blir det också en konstruktiv dialog.

Medverkande i panelen: Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige, Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sveriges, Fredrik Lundh Sammeli, vice ordförande Socialutskottet, Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR, Thomas P Larsson, verksamhetschef Funktionsrätt Skåne, Susanne Karlfeldt, samordnare patientsamverkan, Akademiskt specialistcentrum och projektledare Anne Stiernquist.

Länk till utbildningen

Här hittar du vår utbildningsportal och länk till Patientföreträdarutbildningen, som publicerades i portalen den 23 februari:

Funktionsrätt Sveriges utbildningsportal

Hela lanseringen den 23 februari spelades in och kan ses i efterhand via den här länken:

Video från lanseringen av Patientföreträdarutbildningen