Nyhet: Positivt att huvudmannaskapet för personlig assistans ska ses över

Regeringen har idag meddelat att en utredning har fått i uppdrag att göra en översyn av huvudmannaskapet för personlig assistans och utreda frågan om statligt huvudmannaskap. Syftet är en ändamålsenlig reglering som skapar långsiktiga och stabila förutsättningar för insatser av god kvalitet.

”Vi är positiva att frågan om ett statligt huvudmannaskap utreds, men vill samtidigt lyfta att det inte löser alla de problem som finns idag med assistansen.

Lisa Wallenius Foto Linnea Bengtsson
Bild på Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius. Foto Linnea Bengtsson

Till exempel är det viktigt att förslagen från En stärkt assistans som finns med nu i höstbudgeten blir verklighet”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

På presskonferensen meddelade socialminister Lena Hallengren att Lars Lööw, tidigare Handikappombudsman, generaldirektör för Svenska ESF-rådet och numera överdirektör på Arbetsförmedlingen har utsetts till särskild utredare.

”Vi är mycket glada över att Lars Lööw har fått det här uppdraget och vi i funktionsrättsrörelsen ser fram mot en nära och givande dialog så det här uppdraget blir så bra som möjligt”, avslutar Elisabeth Wallenius.