Nyhet: Uppföljningsrapport Respekt för rättigheter publiceras idag

Inför den Internationella funktionsrättsdagen den 3 december imorgon har vi för tredje gången följt upp vår rapport ”Respekt för rättigheter”. 

Sammantaget ser vi ingen reell framflyttning av funktionsrättspolitiken, inte heller ser vi några avgörande förbättringar inom flertalet områden som berör för personer med funktionsnedsättning. Med det finns också några ljusglimtar.

Länk till rapporten