Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet ”Skattepengarna ska gå till de största behoven”

Zoombild från utfrågningen av Nooshi DadgostarDen 31 mars var det dags för Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar att frågas ut om partiets funktionsrättspolitik.

Hon deklarerade bland annat att ”marknadsskolan måste bort” och att partiet även vill ta bort mycket av privatiseringarna inom vården.

Samtalsledaren Gabriella Ahlström, journalist och författare, inledde samtalet med frågor kring partiets inställning till allas lika värde. I Vänsterpartiets partiprogram framhålls bland annat att den som har normbrytande funktionalitet ska ha lika möjligheter till ett gott liv som alla andra.

– Men vi har kommit allt längre från målen. Alltmer beror på hur bra man själv är på att fajtas för sina rättigheter, driva sina rättigheter eller har en privat sjukförsäkring. Det går emot idéen om alla människors lika värde, säger Nooshi Dadgostar.

Samtalsledaren Gabriella Ahlström tog upp den senaste tidens diskussion om hur mycket vårdens tillgänglighet skiljer över landet, att vi har fått ett ”sjukvårdens A- och B-lag” beroende på vart man bor i landet. Men dessutom upplever personer med funktionsnedsättning sämre hälsa än övriga befolkningen och många får också sen diagnos vid exempelvis cancersjukdomar.

Privatiseringar och bristande resurser

Vänsterpartiet är bekymrade över den här utvecklingen och Nooshi Dadgostar pekar ut privatiseringar och bristande resurser som orsaker till ojämlikheten.

– Regionerna är mycket underfinansierade, både vad gäller kollektivtrafik och vård. Kombinerar man det med den starka privatiseringen så riktar vården alltmer in sig på personer som har mindre behov. Skattepengarna går alltså inte dit behoven är som störst.

Den här utvecklingen vill Vänsterpartiet förändra om de får möjlighet efter valet.

– Regionerna behöver få mer pengar, men vi vill också stänga igen möjligheten att tjäna pengar på sjuka människor, säger Nooshi Dadgostar.

Vill ta bort privatiseringar inom sjukvården

Nooshi Dadgostar är positiv till att stärka primärvården, men tycker inte att förslagen regeringens primärvårdsreform är tillräckliga. Hon vill ge ännu mer resurser och menar att det även är viktigt att avskaffa lagen om valfrihet och ta bort mycket av privatiseringarna inom sjukvården.

– Annars spelar det ingen roll vilket regelverk vi har. Får vi bort det här att vi har privata och offentliga vårdcentraler och att alla läkare istället får jobba med alla patienter – då kommer vi väldigt långt och kan skapa en bättre primärvård, säger Nooshi Dadgostar.

Hon understryker också att Vänsterpartiet vill inkludera tandvården i samma högkostnadsskydd som övriga vården.

– Det har vi drivit på under lång tid och det kommer vi att fortsätta med. Tänderna är en del av kroppen.

Oacceptabelt att neka elever plats

Gabriella Ahlström påminner under samtalet om en skrivning i Vänsterpartiets partiprogram, där det står att alla offentliga lokaler ska göras tillgängliga för alla i samhället. Innebär det också att Vänsterpartiet vill ställa krav på huvudmännen att göra skollokalerna tillgängliga för alla elever?

Ja, det vill partiet, betonar Nooshi Dadgostar och poängterar vikten av att alla får hjälp och stöd utifrån sina behov. Det är grunden för en likvärdig skola och behöver genomsyra alla Sveriges skolor.

– Idag kan elever nekas plats på en skola för att de har vissa behov – det är oacceptabelt. Vi vill reglera bort den möjligheten. Vi behöver ta bort marknadsskolan av just den här anledningen. Att personer nekas stöd och att lokaler inte är anpassade för undervisning beror bland annat på att det finns ett intresse av att skära ned och ta ut vinster, säger Nooshi Dadgostar.

Vill tillsätta en kriskommission

I skuggbudgeten förde Vänsterpartiet fram förslag om skärpta straff vid diskriminering i arbetslivet. Partiet vill också tillsätta en kriskommission för att komma till rätta med diskrimineringen.

– Det ska finnas hjälpmedel i arbetslivet så att det ska gå att arbeta med olika funktionsnedsättningar. Det finns ett stort underskott på kunskap här. Arbetsgivare måste veta att de har skyldigheter, säger Nooshi Dadgostar.

Redan för tre år sedan kom Vänsterpartiet med förslag på kraftfulla åtgärder när det gäller hatbrott. De ville bland annat att regeringen ska tillsätta en utredning om att stärka det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning som utsätts för hatbrott.

– Vi vill att personer med funktionsnedsättningen ska läggas till i brottsbalken. Vi arbetar med att få gehör för det i riksdagen.

Vill höja statsbidragen

De senaste 15 åren har det skett en urholkning av statsbidragen till funktionsrättsorganisationerna. Är Vänsterpartiet beredda att strida för en höjning av statsbidragen till funktionsrättsorganisationerna?

– Ja, det är vi. Vi vill höja statsbidragen, säger Nooshi Dadgostar.

Hon kommer också in på vikten av att ändra i kommittéförordningen så att även funktionsrättsperspektivet finns med i statliga utredningar och att det återstår mycket arbete för att involvera personer med funktionsnedsättning i beslutsprocesser.

– Det är viktigt att det finns rutiner som tar in funktionsrättsorganisationernas perspektiv i beslut på alla nivåer. Det krävs flera förändringar för att vi ska följa de konventioner vi har förbundit oss att följa.

Text: Tor Gustafsson