Februari

4 februari
Världscancerdagen

8 februari
Världsepilepsidagen

14 februari
Alla Hjärtebarns dag

15 februari
Internationella barncancerdagen

29 februari
Sällsynta dagen

Mars

9 mars
Världsnjurdagen

12 mars
Världsglaukomdagen

21 mars
Internationella Downs syndromdagen

April

2 april
Världsautismdagen

11 april
Parkinsondagen

Maj

3 maj
Astmadagen

10 maj
Strokedagen

12 maj
Internationella Fibromyalgidagen

14 maj
Teckenspråkets dag

Juni

14 juni
Internationella Blodgivardagen

16 juni
Internationella dagen för EHS/elöverkänslighet 

21 juni
Internationella ALS-dagen

September

12 september
Europeisk migrändag

Sista söndagen
Dövas dag

Sista söndagen
Världshjärtdagen

29 september
Celiakidagen

Oktober

Första veckan
Europeiska dyslexiveckan

1 oktober
Bröstcancerdagen

4 oktober
Europeiska Donationsdagen

10 oktober
World Mental Health Day

12 oktober
Reumatikerdagen

15 oktober
Vita käppens dag

17 oktober
Mag- Tarmdagen

22 oktober
Stamningsdagen

29 oktober
Psoriasisdagen

November

14 november
Diabetesdagen

3:e onsdagen
Världs-KOL-dagen

16 november
Psykiatridagen

December

1 december
Aidsdagen

3 december
Internationella  funktionshindersdagen

11 december
Hortondagen