Vill du ha en central roll i en ideell organisation med viktiga uppgifter?

Svenska OCD-förbundet söker en engagerad och mångsidig person till en tjänst som administrativt ansvarig vid förbundets kansli.
Arbetsuppgifterna består av att sköta förbundets administration, tex:
• ansvara för medlemsregister och hålla kontakt med medlemmarna
• bokning av olika aktiviteter
• vara spindeln i nätet och stödja våra ca 15 lokala föreningar och grupper
• arbetsledning och viss personaladministration

Förbundet leds av en styrelse med ledamöter från hela landet. Du blir en viktig person för styrelsens arbete genom att:
• förbereda styrelsemöten med underlag
• vara sekreterare på styrelsemöten
• verkställa styrelsens beslut i samarbete med lokalföreningarna
• delta i förbundets informationsarbete

Förbundets ekonomi sköts för närvarande av en redovisningsbyrå. För en kanslichef med kompetens inom området kan även sådana arbetsuppgifter ingå.

Förbundets ekonomi bygger på statliga bidrag för handikapporganisationer och stöd från fonder och stiftelser. En central arbetsuppgift blir att utveckla projektidéer tillsammans med styrelsen och följa upp med ansökningar om projektmedel.

Förbundets tidning ”Nytt om ocd” ges ut med fyra nummer per år och har en redaktör på deltid. I din roll ingår att medverka i produktionen.

Du har ekonomisk och/eller administrativ eller annan samhällsvetenskaplig utbildning. Du är en engagerad person med stort intresse av att arbeta i en ideell organisation. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som social kompetens, samarbetsförmåga och förmåga att leverera. Du får gärna ha erfarenhet av ocd som anhörig eller genom ditt yrke.

Erfarenhet från annan ideell organisations administrativa arbete är ett plus liksom erfarenhet av styrelsearbete och ekonomiuppföljning.

Anställningen är på 60 – 75 %. Ange löneanspråk.

Vi vill gärna att du börjar så snart som möjligt. Vårt kontor ligger i Johanneshov, men vi planerar att flytta inom max två år.

Hör av dig med en presentation på max en A4 och cv till ordförande Lena Nilsson, lena.nilsson@ocdforbundet.se

Ocd (tvångssyndrom) drabbar ca tre procent av Sveriges befolkning och är en folksjukdom. Familjen och andra kring den sjuke involveras nästan oundvikligen i tvångstankar, ritualer och andra uttryck. Närliggande diagnoser är vanligt. Trots sin omfattning är ocd relativt okänt. Många som fått sjukdomen förstår inte vad som hänt dem, vet inte att hjälp finns och var den söks. Svenska OCD-förbundets arbete är betydelsefullt för att sprida kunskap och ge stöd till drabbade, i första hand medlemmar. Förbundet bedriver också ett brett informativt arbete mot vård, omsorg, övriga samhällsfunktioner och allmänheten.