Bröstcancerförbundet, som bildades 1982 med säte i Stockholm, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patientorganisation. Bröstcancerförbundet arbetar, på både nationell och internationell nivå, mot bästa möjliga förutsättningar för bröstcancerdrabbade och deras närstående.

Till Bröstcancerförbundet är lokala bröstcancerföreningar anslutna. Dessa arbetar lokalt/länsövergripande och är de som huvudsakligen möter personer med en bröstcancerdiagnos och deras närstående. Genom Bröstcancerförbundet samarbetar och stödjer bröstcancerföreningarna varandra för att övergripande frågor ska få genomslag. Utgångspunkten är att arbeta tillsammans för att uppnå den gemensamma visionen, missionen och medlemslöftet.

Lokalföreningarna och deras ideellt engagerade medlemmar är mycket viktiga för Bröstcancerförbundets verksamhet och det är av stor betydelse att föreningarna känner sig delaktiga i förbundets utveckling. Föreningsarbetet behöver därför utvecklas i nära samverkan med föreningarna själva.

I rollen som Föreningsutvecklare ansvarar du för att stärka dialogen mellan förbundet och föreningarna och för att stödja dem i deras utvecklingsarbete och i deras nödvändiga digitaliseringsprocess. Du gör det genom att engagera och entusiasmera och genom att ta fram det stöd de behöver. Stödet handlar främst om att arrangera utbildningsinsatser av olika slag: utbildningar om digitala medier, medlemsrekrytering, styrelsearbete mm. Det handlar om att skapa utåtriktade aktiviteter och att engagera medlemmar men också genom att hjälpa dem rent praktiskt med hur de kommer igång med arbetet i digitala kanaler.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

·      Vara kontakten mellan förbundet och lokalföreningarna

·      Organisera relevanta utbildningar för förtroendevalda lokalt

·      Ge relevant information till föreningarna i relevanta kanaler

·      Stimulera digital utveckling och digital uppgradering lokalt, och också praktiskt stödja de föreningar som behöver

·      Organisera digitala träffar och föreläsningar

·      Planera introduktionsutbildning för nya förtroendevalda

·      Stimulera till att medlemmar engagerar sig lokalt

·      Utveckla medlemsrekryteringen

För att lyckas i rollen är du genuint serviceinriktad och relationsorienterad. Du är en duktig på att organisera utbildningar av olika slag och har en god förståelse för hur du praktiskt arbetar med digitala kanaler. Troligen har du tidigare erfarenhet att arbeta i en medlemburen organisation, där medlemmen är i fokus.

För mer information om rollen, vänligen kontakta Brightness rekryteringskonsult Susanne Ahlström, sah@brightness.se. Ansöker gör du genom att skicka in din CV och ditt personliga brev senast den 21 februari