Diabetesförbundet är inne i en spännande utvecklingsfas och söker dig som är duktig på att utifrån fakta och utredningar sätta våra frågor på agendan i syfte att förbättra villkoren för personer med diabetes.

Arbetsuppgifter

Som ansvarig för utrednings- och påverkansarbetet på Diabetesförbundets kansli har du både interna och externa kontaktytor. Internt samarbetar du dels med sakkunniga medarbetare, kommunikationsansvarig och våra expertråd, liksom ideellt engagerade resurser på föreningsnivå inom organisationen.

Tillsammans med verksamhetschef och styrelse arbetar du utifrån Diabetesförbundets idéprogram fram årliga verksamhetsplaner för påverkansarbetet, som därefter leder till aktivt påverkansarbete på nationell nivå, liksom genom föreningarna på regionalt och lokalt plan. Externt har du löpande kontakt med relevanta myndigheter och samverkanspartners i diabetesfrågor.

Du representerar Diabetesförbundet som tjänstemannaexpert och kompletterar våra förtroendevalda företrädare i olika nätverk och samarbetsgrupper. Du ansvarar också för omvärldsbevakning som är relevant och viktig för att du ska kunna utföra ditt arbete.

Din kompetens

Du har förmågan att analysera och ta fram kunskapsunderlag, omsätta det i strategisk planering och genomföra praktiska aktiviteter. Du har en kommunikativ ådra och förmår att formulera dig väl, liksom planera kommunikationsinsatser tillsammans med vår ansvarig för kommunikation. Du har lätt för att ta relevanta kontakter och bygga relationsnätverk som underlättar arbetet.

Krav på tjänsten

  • Relevant akademisk utbildning
  • Erfarenhet av politiskt påverkansarbete
  • Vana av att följa, analysera och agera utifrån fakta, utredningar och aktuella samhällsfrågor
  • Erfarenhet av att planera, genomföra och analysera undersökningar
  • God språklig förmåga i tal och skrift i svenska och engelska

Önskvärda meriter:

  • Erfarenhet och kunskap om folkhälso- och sjukvårdspolitiska frågor
  • Relevanta nätverk
  • Erfarenhet från arbete inom politik, myndighet eller ideella organisationer
  • Egen eller nära erfarenhet av diabetes

Tjänstens omfattning och vårt arbetsklimat

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med en provanställning om 6 månader med start så snart som möjligt. För tillfället arbetar vi främst ifrån hemmet, men vi ser fram emot att återgå till vår arbetsplats på Diabetesförbundets kansli i Johanneshov, med härlig utsikt bland annat mot Globen, när pandemiläget möjliggör det.

Resor och möten utanför kansliet kan förekomma. Vi strävar efter ett gott och hållbart arbetsklimat där varje medarbetare visar och känner tillit till sina kollegor, bidrar till en god arbetsmiljö och känner sig uppskattad.

Frågor om tjänsten kan ställas till verksamhetschef

Petra Westerberg: petra.westerberg@diabetes.se

Sista ansökningsdag är 10 februari 2021.

Välkommen med din ansökan till jobb@diabetes.se.