FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Vårt långsiktiga mål är att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och möjligheter till delaktighet i samhället som andra har. Vi är drygt 25 000 medlemmar i fler än 150 lokalföreningar runt om i landet. Vill du leda vår fortsatta utveckling där vi tillsammans ska åstadkomma bästa möjliga levnadsförutsättningar för våra medlemmar genom intressepolitiskt påverkansarbete?

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som förbundssekreterare är du FUB:s högsta tjänsteman och direkt underställd förbundsstyrelsen. Utifrån förbundsstämman och styrelsens beslut ansvarar du för verksamhetens finansiering, planering, genomförande och uppföljningsarbete. Du arbetsleder förbundskansliet i Stockholm som i dagsläget omfattar tretton kompetenta och engagerade medarbetare.

Utöver det löpande arbetet på kansliet har förbundssekreteraren uppdraget att utveckla och medverka aktivt som talesperson i media och representera förbundet i många olika sammanhang. Kunskapsspridning och arbete med intressepolitiskt påverkansarbete för att främja medlemmarnas intressen utgör en stor del av arbetet. Det gör vi bland annat genom att driva kampanjer, ha hög närvaro i media, formulera remissvar och riktade skrivelser till myndigheter, uppvakta politiker och delta i referensgrupper hos olika myndigheter.

I rollen som förbundssekreterare har du en stor spännvidd med både strategiska och operativa inslag som du förväntas ta dig an med kraft och entusiasm. För att uppnå våra målsättningar är det avgörande att vi lyckas involvera, inspirera och nyttja kraften hos våra länsförbund, föreningar och samarbetspartners.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet från en liknande roll i en idéburen eller politiskt styrd verksamhet där du har utvecklat förmågan att tillvarata ideella och professionella engagemang. Du är en fena på att uttrycka dig i tal och skrift och en van användare av sociala medier som verktyg i det intressepolitiska arbetet.

Du har vana av personalansvar och stimuleras av att driva utvecklingsarbete och nå resultat tillsammans med andra. Din förmåga att fatta beslut och få människor i din omgivning att känna engagemang och delaktighet kommer vara viktigt för den fortsatt positiva utvecklingen av förbundet. Du har en moralisk kompass och delar självklart vår värdegrund om alla människors lika värde.

Vi erbjuder
Vill du vara med och arbeta för att stärka rättigheterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Då kan du vara den förbundssekreterare vi söker. Vi erbjuder dig ett arbete i en stimulerande miljö som genomsyras av positiva engagemang där du har möjlighet att åstadkomma skillnad för många människor. Medlemmar i FUB är personer som har intellektuell funktionsnedsättning, anhöriga och många fler som vill visa att de tror på allas lika värde.

Ansökan
Välkommen att visa intresse genom att registrera CV och motivationsbrev via signerarekrytering.se. Urval sker löpande och vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 18 november. Eventuella frågor besvaras av Signeras konsulter Marina Sjölin, tel. 070-744 70 60 eller Josefin Johansson, tel. 070-862 09 90.

Kontaktpersoner