Alternativrapportsmöte för gruppen Hälsa

Möte nummer tre i gruppen Hälsa, som behandlar artiklarna 25,…

Kommunikatörsnätverk

Välkommen till vårens sista kommunikatörsnätverk. Denna gång har vi ingen…

Frukostseminarium – presentation av projekten Rätt från början och DigiKog

Begripsam och Funktionsrätt Sverige bjuder in till frukostseminarium på temat tillgänglighet….

Gruppmöte alternativrapportering: Tillgänglighet samt utbildning

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Gruppmöte alternativrapportering: Lag och genomförande samt demokrati

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Gruppmöte alternativrapportering: Hälsa och tvångsvård

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Gruppmöte alternativrapportering: Arbete och LSS / självbestämmande

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Avstämning inför alternativrapportering – rapport på svenska

Välkomna till avstämningsmöte inför svensk rapport om genomförande av konventionen…