Gruppmöte alternativrapportering: om demokrati Artikel 18, 21 och 29

Fortsatt arbete med artiklarna 18, 21 och 29 i CRPD.

Gruppmöte alternativrapportering: Tillgänglighet samt utbildning

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Gruppmöte alternativrapportering: Lag och genomförande samt demokrati

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Gruppmöte alternativrapportering: Hälsa och tvångsvård

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Gruppmöte alternativrapportering: Arbete och LSS / självbestämmande

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Avstämning inför alternativrapportering – rapport på svenska

Välkomna till avstämningsmöte inför svensk rapport om genomförande av konventionen…