Workshop om den fysiska arbetsmiljön

OBS! INSTÄLLD. Hur skulle arbetsplatser behöva utformas för att passa…

Kommunikatörsnätverk OBS! Ändrat datum

Nätverket vänder sig till de som på olika sätt arbetar…

Frukostseminarium: Modernare byggregler – ger det bostäder för alla?

Frukostseminarium: Modernare byggregler – ger det bostäder för alla? Varmt…

Workshop om arbetsplatsens organisation och ledning

Hur skulle arbetsplatser behöva utformas för att passa era medlemmar…

Workshop om den sociala arbetsmiljön

Hur skulle arbetsplatser behöva utformas för att passa era medlemmar…

Workshop om arbetsplatsen rekrytering och kompetensförsörjning

Hur skulle arbetsplatser behöva utformas för att passa era medlemmar…

Nätverksmöte LSS

Besök av utredare Lars Lööw Remissdiskussion om andning och sondmatning…

Kanslichefsmöte

För kanslichefer i Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund.

Riksdagsseminarium om Funktionsrättskonventionen

Seminarium om Sveriges genomförande av FN:s konvention om rättigheter för…

Mingel på Internationella funktionsrättsdagen

Vi firar den internationella funktionsrättsdagen i samarbete med KFO Välkommen…