Workshop: Gör rätt från början

Välkommen till en workshop om Universell utformning!   Allt nytt som…

Träff om samarbetsprojekt – SRHR och funktionsrätt, 29/1

RFSU planerar att tillsammans med bland andra Funktionsrätt Sverige söka…

Nätverksträff Jämlik hälsa

Nätverksträffen vänder sig till Funktionsrätt Sveriges medlemmar. Fika och frukt…

Ordförandemöte

Dagordning kommer. Handlingar skickas ut digitalt fem veckor före mötet…