Remissmöte Styrkraft i funktionshinderspolitiken

Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund är välkomna på remissmöte om betänkandet Styrkraft…

Gruppmöte alternativrapportering: Tillgänglighet samt utbildning

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Gruppmöte alternativrapportering: Lag och genomförande samt demokrati

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Gruppmöte alternativrapportering: Hälsa och tvångsvård

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Gruppmöte alternativrapportering: Arbete och LSS / självbestämmande

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Avstämning inför alternativrapportering – rapport på svenska

Välkomna till avstämningsmöte inför svensk rapport om genomförande av konventionen…

Länskonferens

Välkommen på länskonferens! Onsdag den 23 oktober Kl. 12.30 –…

Ordförandemöte

Välkommen till ordförandemöte! Dagen före Ordförandemötet hålls en länskonferens. Länen…