Gruppmöte alternativrapportering: Lag och genomförande samt demokrati

Tid och plats

Tid: 2019-10-09 klockan 13:00 - 2019-10-15 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av konventionen.

Mötet riktar sig till er som arbetat i gruppen Lag och genomförande samt demokrati.
Vi har bokat två grupprum så att det finns möjlighet att dela upp sig och stämma av gemensamt.

Artiklarna 1-5, 13, 18, 21, 29, 33 samt mål 10 och 16 i Agenda 2030