Gruppmöte alternativrapportering: Lag och genomförande samt demokrati

Tid och plats

Tid: 2019-10-09 klockan 13:00 - 2019-10-15 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Välkommen till gruppmöten inför rapporten på svenska om genomförande av konventionen.

Mötet riktar sig till er som arbetat i eller intresserar sig för artiklarna i grupperna Lag och genomförande samt demokrati.
Vi har bokat två grupprum så att det finns möjlighet att dela upp sig och stämma av gemensamt.

Lag och genomförande
har arbetat med artiklarna 1-5, 13, 33 Mål 16 i Agenda 2030

Värd för arbetet är Ola Linder Independent Living Institute
Kontaktperson Funktionsrätt Sverige Mia Ahlgren

Demokrati
har arbetat med artiklarna 18, 21, 29 Mål (10) och 16 i Agenda 2030

Värd för arbetet är Bengt-Erik Johansson Dyslexiförbundet
Kontaktperson Funktionsrätt Sverige Monica Klasén McGrath