Gruppmöte alternativrapportering: Hälsa och tvångsvård

Tid och plats

Tid: 2019-10-10 klockan 09:30 - 12:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av konventionen.

Mötet riktar sig till er som arbetat eller intresserar sig för grupperna Hälsa och tvångsvård. Vi bokar in två grupprum så det finns möjlighet att dela upp sig och stämma av gemensamt.

Hälsa
har arbetat med artiklarna 25, 26 och 30 Mål 3 i Agenda 2030
Värd Eva-Maria Dufva Reumatikerförbundet
Kontaktperson Sofia Karlsson Funktionsrätt Sverige

Tvångsvård
har arbetat med artiklarna 10, 14-17, 22 (Mål 16 om rättssäkerhet) i Agenda 2030
Värdar Jimmie Trevett RSMH och Annika Jyrwall Åkerberg Civil Rights Defenders
Kontaktperson Sofia Karlsson Funktionsrätt Sverige