Gruppmöte alternativrapportering: Hälsa och tvångsvård

Tid och plats

Tid: 2019-10-10 klockan 09:30 - 12:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av konventionen.

Mötet riktar sig till er som arbetat i grupperna Hälsa och tvångsvård. Vi bokar in två grupprum så det finns möjlighet att dela upp sig och stämma av gemensamt.

Artiklarna 10, 14-17, 25-26, 30 respektive mål 3 (viss del 16 om rättssäkerhet) i Agenda 2030