Gruppmöte alternativrapportering: Arbete och LSS / självbestämmande

Tid och plats

Tid: 2019-10-10 klockan 13:00 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av konventionen.

Vi har bokat två grupprum så att det finns möjlighet att dela upp sig och stämma av gemensamt. Mötet riktar sig till er som arbetat i gruppen Arbete och försörjning samt LSS / Självbestämmande
Artiklarna 12, 19, 26-28 respektive mål (1) 8 och 10 (16) i Agenda 2030