Gruppmöte alternativrapportering: LSS + besök av Pia Steensland (KD)

Tid och plats

Tid: 2019-10-09 klockan 09:30 - 12:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mikael Klein


Välkommen till det avslutande gruppmötet kring vår alternativrapport om genomförande av konventionen.

Mötet riktar sig till er som arbetat i gruppen LSS, artiklarna 12, och 19 i Funktionsrättskonventionen och leds av Anna Brandström, Svenska Downföreningen.

Under mötet gästas vi av en kort stund av Pia Steensland, riksdagsledamot för (KD) och suppleant i Socialutskottet, med syfte att stämma av det aktuella arbetet i riksdagen kring LSS-frågorna.

Mötet är ett öppet arbetsmöte för Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund och de organisationer som ingår i arbetet med alternativrapporteringen.