Avstämning inför alternativrapportering – rapport på svenska

Tid och plats

Tid: 2019-10-16 klockan 09:30 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Välkomna till avstämningsmöte inför svensk rapport om genomförande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Förmiddagen ägnas åt avstämning utifrån artiklarna 6, 7, 8, 22, 31, och 32 samt relevanta mål i Agenda 2030. På eftermiddagen stämmer vi av helheten i rapporten på svenska.