Avstämning inför alternativrapportering – rapport på svenska

Tid och plats

Tid: 2019-10-16 klockan 09:30 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Välkommen till avstämningsmöte inför svensk rapport om genomförande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi riktar oss till organisationer i civilsamhället som arbetar för mänskliga rättigheter.

Alla som deltagit aktivt i processen, men också du som bara var med när vi sparkade igång arbetet den 5 april. Mötet är också tänkt att ge en god bild till de organisationer som har för avsikt att ställa er bakom den svenska rapporten.

Preliminärt upplägg med hållpunkter för dagen

09.30 – Välkomna kort beskrivning av processen med rapporteringen (Mia)

09.40 – 10.30 Kort presentation från  resultat av gruppernas arbete med artiklarna (Flera föredragande)

Paus

10.40 Tvärsektoriella artiklar och intersektionalitet, medvetandegöra och statistik (Peter)

11.30 LUNCH

12.30 Läget i övervakningskommittén, regeringens rapport och alternativrapportering (Mia)

12.45 Vad återstår att göra inför lanseringen av rapporten (Monica)

13.00 Prioriteringsdiskussion ”En övning i solidaritet”

En övning som ger underlag till vad som ska lyftas fram vid lansering och budskap

14.00 Kommunikationsaktiviteter utöver lanseringen

Gruppövning kring fördjupningar och agerande efter lanseringen

15.00 Återsamling och redovisning från grupper samt avslutning.

16.00 Slut