Gruppmöte alternativrapportering: LSS / självbestämmande

Tid och plats

Tid: 2019-05-20 klockan 13:00 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mikael Klein


Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av konventionen.

Mötet riktar sig till er som arbetat i gruppen LSS självbestämmande
Artiklarna  12 och 19 samt mål 11 (10 och 16) i Agenda 2030.

Inga fält hittades.