Alternativrapportsmöte för gruppen Hälsa

Tid och plats

Tid: 2019-05-28 klockan 09:00 - 11:00

Plats: Distansmöte, vi jobbar direkt i dokumentet och kommunicerar via kommentarer i dokumentet och i telefon.

Ansvarig: Sofia Karlsson


Möte nummer tre i gruppen Hälsa, som behandlar artiklarna 25, 26 och 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett arbetsmöte på distans.

Alla inom funktionsrättsrörelsen är välkomna att delta.

Vi arbetar självständigt direkt i mallen i Google docs och kommunicerar med kommentarer i dokumentet och genom telefon. Deltagarna uppmuntras att redan innan mötet gå in i dokumentet och läsa vad som skrivits och lägga in kompletteringar.

Har du inte tidigare jobbat i Google docs är du välkommen att höra av dig till Sofia Karlsson så vägleder hon dig. Hon nås på 070-405 24 11 eller sofia.karlsson@funktionsratt.se

Anmäl er här: Maila sofia.karlsson@funktionsratt.se för att få telefonnummer till telefonmötet + länk till Google-dokumentet som vi arbetar med.