Gruppmöte alternativrapportering: om demokrati Artikel 18, 21 och 29

Tid och plats

Tid: 2019-08-26 klockan 14:00 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sveriges kansli,Landsvägen 50A, Sundbyberg

Ansvarig: Monica K McGrath


Fortsatt arbete med artiklarna 18, 21 och 29 i CRPD.