Avspark för alternativrapportering 2019

Tid och plats

Tid: 2019-04-05 klockan 09:30 - 15:30

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Anmälan är nu stängd. Vid intresse att vara med, mejla mia.ahlgren@funktionsratt.se

 

Vad behövs för att genomföra Funktionsrättskonventionen i Sverige?

Under förra året samordnade Funktionsrätt Sverige framtagandet av civilsamhällets förslag till frågelista till FN om hur väl Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. I höst ska regeringen besvara den fastställda listan från FN:s övervakningskommitté.

Nu går vi vidare och samordnar arbetet med en rapport som ska innehålla förslag till vad Sverige behöver göra för att Funktionsrättskonventionen ska genomföras fullt ut.

Avsparken är första steget i det gemensamma arbetet med rapporten. Målet är att ha en rapport färdig till den 3 december i år.

 

Preliminärt program

09.30 – 09.35 Inledning

09.35 – 09.50 Arbetsprocessen – Alternativrapportering, arbetsplan osv

09.50 – 10.00 Presentationsrunda

10.00 – 10.25 Funktionsrättskonventionen – en introduktion

Paus

10.40 – 10.55 Medborgerliga och politiska rättigheter

10.55 – 11.10 Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

11.10 – 11.25 Frågor till Sverige och regeringens rapport förhör

Paus

11.30 – 11.50 Kort gemensam gruppövning

11.50 Gruppvärdar för fortsatt arbete presenteras

12.00 – 15.00 Lunch och grupparbeten

15.00 -15.30 Återsamling Frågor och diskussion

 

För att få ut så mycket som möjligt av dagen vill vi tipsa om detta material:

Läs på om konventionen i vår verktygslåda

Civilsamhällets inspel till frågelista  att ställa till Sverige (juli 2018)

Frågor till Sverige beslutade av FN (september 2018) och fortsatt process. Kapitel 8 i proposition om Funktionshinderpolitik

Arbetet fortsätter i grupper som diskuterar olika delar av konventionen och tar fram underlag till den svenska rapporten från civilsamhället.

Parallellt pågår regeringens arbete med att besvara frågorna till FN. Sverige kommer sedan att bli kallade till ett möte med FN:s övervakningskommitté i Geneve. Det kan ske tidigast 2020, men det är stor risk att det kan ta ytterligare några år.

När vi har ett datum för mötet, gör vi de slutgiltiga avvägningarna med uppdatering av läget och skickar in en alternativrapport till FN.