Frukostseminarium: Modernare byggregler – ger det boende för alla?

Tid och plats

Tid: 2019-11-22 klockan 08:00 - 10:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Rätt från början

Sista anmälningsdag: är den 18 november 2019


Frukostseminarium: Modernare byggregler – ger det boende för alla?

Varmt välkommen till ett seminarium om hur universell utformning kan bidra till mer inkluderande bostadsområden.

Alla ska ha rätt till ett bra hem. Men bristen på tillgängliga och inkluderande bostäder till en rimlig kostnad är akut.

I december 2019 lämnar Kommittén för modernare byggregler förslag om övergripande krav i utformning av bostäder.  Hur kan byggregler och byggprocesser utformas för att framtidens bostadsmarknad ska bli tillgänglig för fler? På vilket sätt kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostadsområden för alla människor?

Vid frukostseminariet möts representanter för bostadsföretag, beslutsfattare, intresseorganisationer och civilsamhälle. Vi får en bild av vad som pågår och diskuterar möjligheter med att skapa inkluderande processer där vi alla kan bo och leva tillsammans på lika villkor.

Medverkande: 

Daniel Koch, arkitekturforskare, KTH
Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Lilian Müller, certifierad tillgänglighetssakkunnig
Lotta Sjödin, strategisk innovations och utvecklingsledare, Ikano Bostad
Karin Svensson, projektledare, Gestaltad Livsmiljö, ArkDes

Moderator är Ines Uusmann, tidigare generaldirektör för Boverket.

I anslutning till frukostseminariet arrangeras även en workshop om universell utformning av bostäder den 22 november kl 10-12.
I anmälningsformuläret kan du även anmäla dig till workshopen.