Frukostseminarium – presentation av projekten Rätt från början och DigiKog

Tid och plats

Tid: 2019-06-18 klockan 07:30 - 09:00

Plats: Begripsam, c/o H2 Healthhub, Hälsingegatan 45, Stockholm

Ansvarig: Begripsam/Funktionsrätt Sverige

Sista anmälningsdag: är den 11 juni 2019


Begripsam och Funktionsrätt Sverige bjuder in till frukostseminarium på temat tillgänglighet. På seminariet kommer vi att presentera två nya Arvsfondsfinansierade projekt:

 

Rätt från början

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början, som vill:

  • Stärka kunskapen om universell utformning och skapa strategier och metoder för att arbeta med universell utformning
  • Bidra till skapandet av inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet främst inom utbildningsområdet, bostadssektorn och arbetsmarknaden

DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

Föreningen Begripsams projekt DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster, som vill:

  • Öka kunskapen om den kommande ISO-standarden General guidelines on cognitive accessibility och visa hur man använder standarden
  • Göra standarden begriplig på svenska
  • Utveckla metoder och verktyg för användningen av standarden
  • Genomföra tester och utvärderingar utifrån kraven i standarden i samarbete med olika aktörer


Agenda

7.30 – 8.15 Frukostmingel
8.15 – 8.35 Rätt från början
8.35 – 8.55 DigiKog
8.55 – 9.00 Avslutning


Anmäl dig

Anmäl dig till anmalan@begripsam.se

Sista anmälningsdag: 11 juni 2019.

Meddela oss om eventuella födoämnesallergier eller specialkost. OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn.

Om du har några frågor kontakta Kerstin Ivarson Ahlstrand, kerstin.ahlstrand@begripsam.se eller Victoria Smedman, victoria.smedman@funktionsratt.se

 

Arvsfonden logga