Workshop om den fysiska arbetsmiljön

Tid och plats

Tid: 2019-11-19 klockan 09:00 - 2019-11-21 12:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mikael Klein


Hur skulle arbetsplatser behöva utformas för att passa era medlemmar bättre?

En funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom kan påverka möjligheten att jobba. Med rätt förutsättningar på arbetsplatsen kan fler människor fungera bättre i arbetslivet. Vad är erfarenheterna från era medlemmar? Kom på workshop och dela med er!

UUA, universellt utformade arbetsplatser, är ett projekt som tar fram verktyg och metoder för att göra arbetsplatser mer inkluderande för alla människor. Projektet leds av Akademikerförbundet SSR och Funktionsrätt Sverige är en av flera projektparter. Ett stort antal utbildningstillfällen genomförs fram till våren 2020 runtom landet, både grundutbildningar om universellt utformade arbetsplatser och fördjupningsutbildningar i de fyra olika perspektiven. De fyra workshops som anordnas under november 2019 syftar till att komplettera fördjupningsutbildningarna med viktiga funktionshindersperspektiv.

Anmälan till workshop om den fysiska arbetsmiljön

Workshopen vänder sig till medlemmar i funktionsrättsorganisationer.