Gruppmöte alternativrapportering: Lag och genomförande

Tid och plats

Tid: 2019-04-12 klockan 09:30 - 12:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Gruppmöte: Lag och genomförande

Artikel 1-5, 13, 33 samt mål 10 Jämlikhet (Mål 16 Inkluderande samhällen).

Värd: Indenpendent Living Institute

Kontaktperson på Funktionsrätt Sverige: Mia Ahlgren

Inga fält hittades.