Gruppmöte alternativrapportering: Tillgänglighet

Tid och plats

Tid: 2019-04-12 klockan 13:00 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Gruppmöte: Tillgänglighet

Artikel 9, 11, 20 (21) samt mål 11 Hållbara städer.

Värdar: DHR och Astma- och Allergiförbundet

Kontaktperson på Funktionsrätt Sverige: Mia Ahlgren

Inga fält hittades.