Gruppmöte alternativrapportering: Demokrati

Tid och plats

Tid: 2019-04-24 klockan 09:30 - 12:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Gruppmöte: Demokrati 

Artikel 18, 29, 21 samt mål 16 Inkluderande samhällen

Värd: Dyslexiförbundet

Kontaktperson på Funktionsrätt Sverige: Monica Klasén McGrath

Inga fält hittades.