Gruppmöte alternativrapportering: Tvångsvård

Tid och plats

Tid: 2019-04-24 klockan 13:00 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Gruppmöte: Tvångsvård

Artikel 10, 14-17 samt mål 3 Hälsa.

Värdar: RSMH och Civil Rights Defenders

Kontaktperson på Funktionsrätt Sverige: Sofia Karlsson

Inga fält hittades.