Gruppmöte alternativrapportering: Tillgänglighet samt utbildning

Tid och plats

Tid: 2019-10-09 klockan 09:30 - 12:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mikael Klein


Välkommen till gruppmöten inför rapporten på svenska om genomförande av konventionen.

Mötet riktar sig till er som arbetar eller intresserar sig för tillgänglighet samt utbildning.
Vi har bokat in två grupprum så att möten kan hållas separat med gemensam avstämning.

Tillgänglighetsgruppen
Arbetar med artiklarna 9, 11, 20 (21) Mål 11 i Agenda 2020
Värdar för arbetet är Karolina Celinska DHR och Marie-Louise Luther Astma- och allergiförbundet.
Kontaktperson på Funktionsrätt Sverige Mia Ahlgren

Utbildning barn och familj
Arbetar med artiklarna 7 och 23-24 samt mål 4 (10 och 16) i Agenda 2030.
Värd för arbetet är Agneta Söder Autism- och aspergerförbundet
Kontaktperson på Funktionsrätt Sverige Stefan Åkerberg