Gruppmöte alternativrapportering: Tillgänglighet samt utbildning

Tid och plats

Tid: 2019-10-09 klockan 09:30 - 12:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mikael Klein


Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av konventionen.

Mötet riktar sig till er som arbetat i gruppen Tillgänglighet samt utbildning.
Vi har bokat in två grupprum så att möten kan hållas separat med gemensam avstämning.

Artiklarna 7, 9, 11, 20 (21) 23-24 samt mål 4 och 11 (10 och 16) i Agenda 2030.