Gruppmöte alternativrapportering: Hälsa

Tid och plats

Tid: 2019-04-11 klockan 09:30 - 12:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Gruppmöte: Hälsa

Artikel 25, 26, 30 samt mål 3 Hälsa

Värd: Reumatikerförbundet
Kontaktperson på Funktionsrätt Sverige: Sofia Karlsson

Inga fält hittades.