Frukostseminarium: Hur kan UDL bidra till en mer inkluderande skola?

Tid och plats

Tid: 2019-11-07 klockan 08:00 - 09:45

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50 a i Sundbyberg, våning 4

Ansvarig: Rätt från början

Sista anmälningsdag: är den 04 november 2019


Varmt välkommen till ett seminarium om vad som behöver göras för att skapa en mer inkluderande skola.
Hur kan det pedagogiska konceptet UDL bidra till en mer inkluderande skola – och vilka erfarenheter finns hos de skolor som introducerat det här sättet att arbeta?

Medverkande:

  • Elaine Kotte, universitetslektor, Malmö universitet. Elaine Kottes avhandling från 2017 har titeln ”Inkluderande undervisning, Lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv”
  • Aida Kotorcic, grundskolelärare på Sollentuna International School. Aida Kotorcic har varit med i implementeringen av UDL i Sollentuna kommun sedan 2016. Dessutom utbildar och handleder hon kollegor inom Sollentuna kommun i UDL.

Universell utformning för lärande, UDL, är en undervisningsmetod för ökad inkludering som börjat introduceras i svenska skolor. Metoden går ut på att erbjuda flexibilitet i lärandesituationen – det ska finnas flera olika likvärdiga sätt för eleverna att bli engagerade och stimulerade till lärande, att ta till sig information och uttrycka sina inhämtade kunskaper.

Moderator: Stefan Åkerberg, utredare på Funktionsrätt Sverige.

Seminariet arrangeras inom ramen för det treåriga projektet Rätt från början, som drivs av Funktionsrätt Sverige i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola och med stöd av Arvsfonden.