Workshop: Hur skulle arbetsplatser behöva utformas för att passa era medlemmar bättre?

Tid och plats

Tid: 2020-02-25 klockan 09:30 - 14:00

Plats: Vasakronans kontor, Mäster Samuelsgatan 56.

Ansvarig:


OBS! platsen är ändrad till Vasakronans kontor, Mäster Samuelsgatan 56.

En funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom kan påverka möjligheten att jobba. Med rätt förutsättningar på arbetsplatsen kan fler människor fungera bättre i arbetslivet. Vad är erfarenheterna från era medlemmar? Medverka i workshops och dela med er!

Vi arrangerar workshops vid två tillfällen, öppna för alla inom funktionshindersrörelsen.

Upplägget är interaktivt. Efter en introduktion om Universell utformning av arbetsplatser, kommer vi arbeta utifrån Open Space-metoden med olika stationer där alla kan ge sin input till de fyra olika perspektiv som projektet arbetar med:

  • Arbetsplatsens fysiska utformning
  • Den sociala arbetsmiljön
  • Rekrytering och kompetensförsörjning
  • Arbetsorganisation och ledarskap

Kostnadsfritt. Lunchwrap och fika serveras.

Länk till anmälan

Anordnas av projektet UUA, universell utformning av arbetsplatser,  som tar fram verktyg och metoder för att göra arbetsplatser mer inkluderande för alla människor. Projektet leds av Akademikerförbundet SSR och Funktionsrätt Sverige är en av flera projektparter.

Syftet med dessa workshops är att fördjupa de utbildningar som projektet anordnar, om vad olika funktionsnedsättningar ställer för krav för en fungerande arbetsplats. Utbildningarna vänder sig till nyckelpersoner i chefspositioner inom arbetslivet. https://akademssr.se/UUA