Kommunikatörsnätverk

Tid och plats

Tid: 2019-03-06 klockan 14:00 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Monica Klasén McGrath


Två teman denna gång; internkommunikation och Europavalet.

De flesta av oss arbetar med internkommunikation, men säkert på flera olika sätt. Hur definierar vi målgrupper för internkommunikation? Är nyhetsbrev en adekvat kanal? Hur vi förankrar vi bäst ett förändringsarbete? Är bilder från kansliets julfest relevanta för någon överhuvudtaget?

Nu undrar vi om någon av er skulle kunna tänka sig att ta lite särskilt ansvar för denna punkt och berätta om hur ni arbetar samt formulera ett antal frågeställningar som vi kan diskutera? Återkom om ni känner er manade!

Så tar vi ansvar för punkten om Europavalet, som vi absolut behöver prata mer om. Boka redan nu den 19 mars, då vi arrangerar en temadag om valet på Europahuset. (Inbjudan kommer snart)

Vi tänker oss två nätverksträffar under våren och har bokat in en andra träff den 28 maj, kl 14-16! Temat den gången blir Funktionsrätt Sveriges nya kongressmål och resultatet av Europavalet. Notera även denna dag i kalendern.

Mötet är endast för kommunikatörer i Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund.

Inga fält hittades.