Kommunikatörsnätverk OBS! Ändrat datum

Tid och plats

Tid: 2019-11-19 klockan 14:00 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Monica Klasén McGrath


Nätverket vänder sig till de som på olika sätt arbetar med kommunikation inom Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund.

Den 19 november, kl 14-16 kommer Katarina Gentzel Sandberg och föreläser på vårt kommunikatörsnätverk.

Hösten 2017 släppte Katarina tillsammans med professor Jesper Falkheimer boken ”NU – strategisk improvisation för effektiv kommunikation”.

”Tiden har sprungit förbi de traditionella, linjära kommunikationsmodellerna. I en värld i ständig förändring, där det handlar om att agera nu och situationsanpassat, krävs något annat.” Strategisk improvisation är ett nytt sätt att tänka och agera kommunikativt. Det är en modern kommunikationsmodell som ger konkret vägledning till det vardagliga kommunikationsarbetet.

Katarina är konsult på Gullers group och har arbetat med strategisk kommunikationsutveckling de senaste 25 åren i en mängd roller och branscher, främst i idéburen och offentlig sektor och för större statliga aktörer.