Kongress 2019

Tid och plats

Tid: 2019-05-16 klockan 09:00 - 16:00

Plats: Quality Hotel Winn, Haninge

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige


Kongressens preliminära mötestider:

 

09.00-10.00 Kaffe och registrering 

10.00–12.00 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd.

Kongressförhandlingar med paus

12.00-13.00 Lunch

13.30–14.30 Kongressförhandlingar

14.30-15.00 Fika

15.00–16.00 Kongressförhandlingar

Anmälan deltagande genom att fylla i nedanstående formulär.
Handlingarna till kongressen skickade ut den 11 april. de kommer även att finnas på plats.

Funktionsrätt Sveriges kongress är inte öppen på allmänheten.

Vid frågor, kontakta kanslichef nicklas.martensson@funktionsratt.se