Gruppmöte alternativrapportering: om Arbete och försörjning

Tid och plats

Tid: 2019-06-17 klockan 13:00 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mikael Klein


Möte inför alternativrapporteringen om Arbete och försörjning (artikel 26,27,28 i CRPD)

Den första timmen av mötet kommer att vikas för en diskussion om det dagsaktuella läget kring Arbetsförmedlingen och hur vi bör agera gentemot regeringen just nu i arbetsmarknadspolitiken.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer att medverka vid nästa möte med Regeringens funktionshindersdelegation den 4/6 och vi har ställt frågor kring regeringens inriktning av arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning. Utifrån hennes svar, kan vi diskutera hur vi vill gå vidare när vi ses den 17/6.