Länskonferens

Tid och plats

Tid: 2021-05-19 klockan 08:45 - 15:30

Plats: Digitalt via Zoom, länk mejlas ut efter anmälan.

Ansvarig: Roshan Tofighi


Eftersom vi inte ses fysiskt innebär det inga kostnader för resor och logi. Passa därför på att anmäla fler personer från ert län! Varför inte hela styrelsen exempelvis? Dagen avslutas med en programpunkt för endast länen med syfte att utbyta erfarenheter och synpunkter. Till övriga pass är Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund välkomna!

Konferensen gästas också av tre spännande föreläsare. De föreläsningarna spelas också in och kommer att finnas att tillgå i efterhand på Funktionsrätt Sveriges Youtube-kanal.

Hålltider:

8.45               Inloggning

9.00               Landet runt: I spåren av Corona – patientperspektiv – individperspektiv, organisationsperspektiv – 3 minuters rapport per län och samtal

10.15             Paus

10.30             Anders Blanck, VD för Läkemedelsindustriföreningen, Lif

12.00             Lunchpaus

12.45             Anna Nergårdh, regeringens utredare av God och nära vård

13.45             Lisbeth Löpare, SKR:s samordnare för Nära vård

14.45             Samtal för länen inför kongress

15.30             Avslutning