Nätverksmöte Arbete och försörjning

Tid och plats

Tid: 2018-12-07 klockan 10:00 - 15:00

Plats: Landsvägen 50A, Sundbyberg

Ansvarig: Mikael Klein


Teman denna gång:

  • Rehabilitering som samordnas runt den enskilde
  • Inkluderande arbetsplatser genom universell utformning

Samordnad rehabilitering

Många av medlemmarna bland våra förbund behöver samordnade rehabiliterings­insatser från flera olika aktörer. Sedan 2004 finns Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, Finsam. De flesta av landets kommuner har idag bildat samordningsförbund med Arbetsför­medlingen, Försäkringskassan och region/landsting för att samlas kring rehabiliterings­insatser för den enskilde.

Kl 10.30 gästas vi av Jonas Wells, utvecklare vid Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, som kommer berätta om hur verksamheten ser ut i samordningsförbunden och vilka utmaningar de ser för framtiden.

Läs mer: http://www.nnsfinsam.se/

Inkluderande arbetsplatser
Tillsammans med flera andra aktörer driver vi projektet Universellt utformade arbetsplatser, UUA, som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Syftet med projektet är att ta fram metoder och stödverktyg för arbetsgivare att kunna utforma arbetsplatsen så att fler ska få plats.

Kl 13.00 gästas vi av Dolores Kandelin Mogard, från Akademiker­förbundet SSR och projektledare för vårt gemensamma projekt. Flera av våra förbund har varit delaktiga i projektets fyra utvecklingsteam som i våras tog fram underlag om: Arbetsplatsens fysiska utformning, den sociala arbetsmiljön, organisation och ledarskap, rekrytering och kompetensförsörj­ning. Nu har de första pilotutbildningarna genomförts och framöver kommer hundratals nyckelpersoner att utbildas. Främst olika slags chefer inom kommunal verksamhet. Men våra förbund har också gratis utbildningsplatser att ta del av! Läs mer: https://akademssr.se/uua

https://funktionsratt.se/projekt/universellt-utformade-arbetsplatser-uua/

Nätverket leds av Jan-Olof Forsén och Marina Carlsson från styrelsen för Funktionsrätt Sverige som arbetar med arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor. Genom nätverket finns möjlighet för alla medlemsförbund att diskutera frågor i dialog med våra gemensamma representanter i olika samråd och med Funktionsrätt Sveriges styrelse. Nätverksmötena är öppna för alla från medlemsförbunden, både tjänstemän och förtroendevalda.

Som vanligt har vi också ett gemensamt informationsutbyte om vad som händer inom olika förbund och inom Funktionsrätt Sverige.

De prioriterade myndighetssamråden inom området är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Särskilt angeläget är det att höra vad som diskuterats i de olika samråden vi har med olika myndigheter.

Alla som representerar Funktionsrätt Sverige hos olika myndigheter är därför särskilt välkomna till nätverksmötet!