Nätverksträff Jämlik hälsa

Tid och plats

Tid: 2019-02-05 klockan 10:00 - 13:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Sofia Karlsson


Nätverksträffen vänder sig till Funktionsrätt Sveriges medlemmar.

Fika och frukt finns från kl 9.30.

 

Program:

10 – 11              Göran Stiernstedt berättar om utredningen Ordning och reda i vården som slutrapporterar 31 december 2018.

11 – 13              AI, etik och personer som inte följer normen

Fredrik Heintz, docent Linköpings universitet, ordförande i Svenska AI-sällskapet och medlem i EU-kommissionen High-Level Expert Group on AI.

Nils-Erik Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet.

 

Inga fält hittades.