Ordförandemöte

Tid och plats

Tid: 2019-03-19 klockan 14:45 - 2019-03-15 15:30

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 2 tr, Stockholm

Ansvarig: Nicklas Mårtensson


Dagordning kommer. Handlingar skickas ut digitalt fem veckor före mötet till ordföranden i medlemsförbunden.