Ordförandemöte

Tid och plats

Tid: 2019-03-19 klockan 14:45 - 16:00

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 2 tr, Stockholm

Ansvarig: Nicklas Mårtensson


Dagordning kommer. Handlingar skickas ut digitalt tre veckor före mötet till ordföranden i medlemsförbunden. Mötet är öppet för ordföranden i Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund.