Gruppmöte Tillgänglighet samt LSS / självbestämmande inför alternativrapportering

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Gruppmöte inför Lag och genomförande samt demokrati

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Gruppmöte Hälsa och tvångsvård inför alternativrapportering

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Gruppmöte Arbete och utbildning inför alternativrapportering

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Avstämning inför alternativrapportering – rapport på svenska

Välkomna till avstämningsmöte inför svensk rapport om genomförande av konventionen…