Remissmöte: Från delar till helhet Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja

Tid och plats

Tid: 2023-04-17 klockan 13:00 - 14:00

Plats: Distansmöte via Teams

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige/Magnus Andersson

Sista anmälningsdag: är den 16 april 2023


OBS! Det här remissmötet är inställt!
Kontakta gärna Magnus Andersson för mer information: magnus.andersson@funktionsratt.se

Varmt välkomna till remissmöte om förslagen i slutbetänkandet Från delar till helhet Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja

Vi har bjudit in regeringens särskilda utredare Anders Printz, som berättar om förslagen och svarar på frågor

Sammanfattning av utredningens förslag:
Samsjuklighetsutredningen föreslår i slutbetänkandet hur en ny tvångsvårdslagstiftning ska utformas när det gäller personer som har skadligt bruk eller beroende.

  1. Tvångsvård för skadligt bruk eller beroende ska ges samordnat med annan psykiatrisk vård och vara en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja.
  2. Tvångsvård ska användas för att förhindra dödsfall och allvarlig sjukdom.
  3. Verksamheter som bedriver heldygnsvård med tvång ska vara i ständig utveckling för att göra vården så trygg och meningsfull som möjligt.

Förslagen kompletterar utredningens delbetänkande som lämnades 25 november 2021.
I detta föreslogs bland annat att regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk eller beroende. Socialtjänstens huvuduppdrag ska vara att stärka den enskildes resurser och funktionsförmåga genom sociala stödinsatser.

Länk till presskonferensen när Anders Printz överlämnade slutbetänkandet

Ta del av utredningen Från delar till helhet Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5)