Remissmöte, God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Tid och plats

Tid: 2020-05-27 klockan 10:00 - 11:00

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Roshan Tofighi


Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh har arbetat sedan 2017 med uppdraget att reformera och modernisera det svenska hälso- och sjukvårdssystemet där primärvården blir den första linjens vård.

Hennes uppdrag har utgått från förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) och har resulterat i tre delbetänkanden; första delbetänkandet Samordnad utveckling för god och nära vård – En gemensam färdplan och målbild’ (SOU 2017:53), andra delbetänkandet ’God och nära vård – En primärvårdsreform’ (SOU2018:39), och det tredje delbetänkandet God och nära vård – Vård i samverkan (SOU 2019:29).

Anna Nergårdh har nu lämnat huvudbetänkandet ’God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem’ (SOU 2020:19), med en övergripande beskrivning av möjligheter och hinder för omställningsarbetet som har identifierats under utredningens gång. I huvudbetänkandet lämnas också en del förslag som syftar till att stärka samverkan och skapa ett mer sammanhanhängande hälso- och sjukvårdssystem.

Förslagen är nu ute på remiss till 31 augusti 2020. Men vår ambition är att ha vårt remissyttrande klart i slutet av juni.

Anna Nergårdh har medverkat tidigare hos Funktionsrätt Sverige och kommer nu att medverka igen för att redogöra för sina förslag.

Mötet hålls som distansmöte, en länk med instruktioner kommer att sändas ut till dem som anmäler sig till mötet.

Läs huvudbetänkandet här

Läs hela utredningen här