Remissmöte om MR institution

Tid och plats

Tid: 2019-04-23 klockan 13:00 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Remiss om nationell oberoende MR-institution Ds 2019:4

Utredaren Lise Bergh föreslår i denna promemoria att en nationell institution för mänskliga rättigheter, benämnd Sveriges nationella institution för mänskliga rättigheter, ska inrättas som en ny myndighet under regeringen. Institutionens övergripande uppdrag föreslås vara att självständigt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Läs remissen

Tidigare arbete med fr¨ågan om en oberoende MR-institution

Inga fält hittades.