Remissmöte Styrkraft i funktionshinderspolitiken

Tid och plats

Tid: 2019-09-25 klockan 09:00 - 12:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren

Sista anmälningsdag: är den 19 september 2019


Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund är välkomna på remissmöte om betänkandet Styrkraft i funktionshinderpolitiken.

Funktionsrätt Sverige har haft en expert i utredningen och flera representanter i referensgruppen. På remissmötet går vi igenom förslag som lämnats till utredningen men som saknas i betänkandet som utgångspunkt för vårt remissvar.

Agenda (preliminär)

Bakgrund och nuläge i funktionshinderpolitiken

Processen i styrutredningen

Genomgång av grovt utkast till struktur för remissvaret.

Anmälan behövs för att vi ska kunna skicka ut material via e-post inför mötet.

Vi har för avsikt att testa möjligheten att ha med deltagare på distans vid detta möte. Om du är intresserade av att delta på distans, kontakta mia.ahlgren@funktionsratt.se senast den 19 september i ett separat mejl.

Länk till remissen