Studiecirkel om Universell utformning i Göteborg

Tid och plats

Tid: 2020-04-27 klockan 18:00 - 20:00

Plats: Funktionsrätt Göteborg, Dalheimers Hus, vån 2 Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Ansvarig: Rätt från början

Sista anmälningsdag: är den 07 april 2020


OBS! Alla ordinarie platser till studiecirkeln är nu fyllda. Du kan fortfarande skicka in anmälan via nedanstående formulär, men du blir placerad på väntelista. Vi tar in från väntelista i mån av plats.

 

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början bjuder in till en studiecirkel om universell utformning. Universell utformning handlar om att göra rätt från början. Det kan beskrivas som en process där användarnas unika kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Med universell utformning kan fler inkluderas och ingen lämnas utanför!

Vi träffas i studiecirkeln vid tre tillfällen:

  • den 27 april kl 18-20
  • den 4 maj kl 18-20
  • den 12 maj kl 18-20

Studiecirkeln vänder sig till personer inom funktionsrättsrörelsen, men även andra intresserade är välkomna. Vi bjuder på fika! Du kan ange information om allergier och tillgänglighetsbehov i nedanstående formulär.

Ett krav är att du behöver kunna vara med vid samtliga dessa tillfällen.

Studiecirkeln arrangeras i samverkan med Funktionsrätt Göteborg, Funktionsrätt Västra Götaland och ABF.

Innehåll:

  • Vad är universell utformning?
  • Hur kan vi arbeta med universell utformning inom bostad, arbetsliv och utbildning?
  • Presentation av ett verktyg för universell utformning – den nya europastandarden SS-EN 17161.
  • Instuderings- och diskussionsfrågor till varje avsnitt

Rätt från början drivs av Funktionsrätt Sverige i samverkan med Certec vid Lunds universitet och med stöd av Arvsfonden.