Träff om samarbetsprojekt – SRHR och funktionsrätt, 29/1

Tid och plats

Tid: 2019-01-29 klockan 13:00 - 15:30

Plats: Landsvägen 50 A, 4 tr

Ansvarig: Sofia Karlsson

Sista anmälningsdag: är den 21 januari 2019


RFSU planerar att tillsammans med bland andra Funktionsrätt Sverige
söka pengar från Arvsfonden för ett samarbetsprojekt
kring sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa,
kopplat till funktionsrätt, funktionalitet och tillgänglighet.

Vi vill bjuda in organisationer i den sexualpolitiska rörelsen
och i funktionsrättsrörelsen till en träff om projektet.

På träffen kommer vi att berätta om projektidéerna
och höra efter hur de olika organisationerna tänker
kring att delta i projektet.

Vi kommer också diskutera projektets mål, aktiviteter
och samarbetsformer.
Inför träffen kommer ni som anmält er att få ett utkast till projektbeskrivning
så att ni vet närmare vad det handlar om.

Varmt välkomna!

 

Magnus Lindén, magnus@kulturparken.net

Kalle Rocklinger, kalle.rocklinger@rfsu.se

Sofia Karlsson, sofia.karlsson@funktionsratt.se

Inga fält hittades.