Workshop: Att tänka design och samskapande

Tid och plats

Tid: 2020-01-17 klockan 14:30 - 16:15

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50 a i Sundbyberg, våning 4

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige/ Projektet Rätt från början


Börja 2020 med lite inspiration. Välkommen på workshop!

Workshopen leds av Per-Olof Hedvall och Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds universitet

”Design thinking” har använts i många olika sammanhang för att tänka kreativt, nytt och lösa problem. Vilken nytta kan vi ha av det i vårt arbete som intresseorganisation och när vi vill bidra till ökad tillämpning av  universell utformning?

Vi får lära känna några sätt att skapa utrymme för att involvera människor som sällan kommer till tals i utveckling och innovation.
Vi diskuterar hur olika sätt att involvera kan användas för att öka intersektionella perspektiv.

Bakgrund:

Haptimap
http://www.certec.lth.se/fileadmin/certec/publikationer/HaptiMap_d12.pdf

SID – Sinnlighet, Interaktion och Delaktighet
http://www.certec.lth.se/forskning/sid/

Design tänkande guider och verktyg
https://svid.se/guider-och-verktyg/metoder/