Workshop: Universell utformning i arbetslivet

Tid och plats

Tid: 2019-04-01 klockan 13:00 - 15:30

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige/ Projektet Rätt från början


Välkommen att delta i en workshop om hur vi kan skapa ett hållbart arbetsliv – med arbetsplatser som planeras och utformas så att de passar alla. Hur kan vi arbeta för att nå dit? Och vilka aktörer behöver vara med i processen?

Arrangör är Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början.

Under våren 2019 kommer projektet att arrangera workshops om universell utformning inom arbetslivet, bostadsmarknaden och utbildningsområdet – tre särskilda fokusområden för projektet. Rätt från början vill stärka kunskapen om universell utformning och bidra till skapandet av mer inkluderande miljöer och tjänster.

Rätt från början samarbetar med Akademikerförbundet SSR, som även driver projektet UUA – Universellt utformade arbetsplatser i samverkan med Funktionsrätt Sverige, Vasakronan och andra aktörer inom arbetslivet.

 

Preliminärt program:

13:00 – 13:10 Välkomstord och presentation av Rätt från början
13:10 – 13:20 Förberedelse inför övningsuppgift
13:20 – 13:50 Kreativ workshop (gruppövning)
13:50 – 14:00 Fika
14:00 – 14:30 Redovisning
14:30 – 15:30 Avslutande diskussion och intressentanalys