Autism- och Aspergerförbundet är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga levnadsvillkor för barn, ungdomar och vuxna med autism. Förbundets medlemmar är personer med autism, närstående och personer som är professionellt verksamma inom området. Förbundet har idag drygt 18 000 medlemmar fördelade på 24 distrikt.
Är du vår nya förbundssekreterare som vill leda vår fortsatta utveckling där vi tillsammans skapar relevans för våra medlemmar genom opinions- och påverkansarbete?

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som förbundssekreterare leder du vårt tio personer starka kansli som finns på Södermalm i Stockholm. Kansliet arbetar med intressepolitik och opinionsbildning och ger rådgivning och service till enskilda medlemmar, distrikt- och lokalföreningar, förbundsstyrelsen och andra partners. I rollen som förbundssekreterare har du en stor spännvidd med både strategiska och operativa inslag.

Utöver det löpande arbetet på kansliet har förbundssekreteraren styrelsens uppdrag att utveckla och medverka aktivt som talesperson i media och representera förbundet i många olika sammanhang. Kunskapsspridning och arbete med intressepolitik och opinionsbildning för att främja medlemmarnas intressen utgör en stor del av arbetet. Prioriterade områden som du kommer att arbete med är skola och utbildning, LSS samt hälsa och sjukvård. Förbundet befinner sig i en expansiv fas och vår målsättning är att visa tillväxt på alla plan. För att uppnå det är det avgörande att vi lyckas involvera, inspirera och nyttja kraften hos våra distrikt, föreningar och samarbetspartners.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet från en liknande roll i idéburen eller politiskt styrd verksamhet där du utvecklat förmågan att motivera och ta tillvara på ideella och professionella engagemang. Du är en fena på att uttrycka dig i tal och skrift och en van användare av sociala medier som verktyg i det intressepolitiska arbetet.

Som engagerad ledare med chefserfarenhet stimuleras du av att driva utvecklingsarbete och nå resultat tillsammans med andra. Din förmåga att fatta beslut och få människor i din omgivning att känna engagemang och delaktighet kommer vara viktigt för den fortsatt positiva utvecklingen av förbundet.

Du har en utpräglad kommunikationsförmåga och växlar gärna mellan självständiga komplexa uppgifter till att arbeta mer hands-on.

Vill du vara med och arbeta för att stärka rättigheterna för personer med autism? Då kan du vara den förbundssekreterare vi söker. Vi erbjuder dig ett arbete i en stimulerande miljö som genomsyras av positiva engagemang där du har möjlighet att åstadkomma skillnad för hundratusentals människor.

Ansökan
Välkommen att visa intresse genom att registrera CV och motivationsbrev via signerarekrytering.se. Urval sker löpande och vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 5 februari.

Eventuella frågor besvaras av Signeras konsulter Marina Sjölin, tel. 070-744 70 60 eller Josefin Johansson, tel. 070-862 09 90.