Inre Ringen Stockholms län söker en handledare

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som alla andra. Inre Ringen Stockholms län är en sektion inom Länsförbundet FUB i Stockholms län. De har en egen styrelse som i dagsläget består av nio personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Handledarens främsta uppgift är att vara ett begåvningsstöd för styrelsen vid deras möten som äger rum 7 – 8 gånger per år. Som handledare ska du stötta, men inte styra eller störa, då styrelsen är huvudpersonerna. Din uppgift som handledare är att skapa struktur och ge stöd för minnet. Du ska även kunna förklara svåra ord och sammanhang. Som handledaren ska du se till att det blir lätt för alla i styrelsen att komma till tals och säga sin egen mening.

En handledare ska visa respekt för de personer som handleds och för att på bästa sätt kunna vägleda styrelsen är det viktigt att förstå vad de förstår och kan tillgodogöra sig. Under mötet handleder du efter varje persons behov. Som person bör du därför vara prestigelös och ödmjuk. Du ska uppmuntra och sträva efter att ge styrelsen självförtroende.

Tidigare erfarenheter av att arbeta med personer med en funktionsnedsättning är meriterande.

 

För mer information kontakta Länsförbundets kansli:

Telefon: 08-546 404 56

E-post: stockholmslan.fub@telia.com