FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

Länsförbundet FUB i Stockholms län är ett av 21 länsförbund inom FUB. Inom länet finns elva lokalföreningar med cirka 3 000 medlemmar.

Vi söker nu en Ombudsman. Den person vi söker ska ha goda kunskaper om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), övrig sociallagstiftning och samhällsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Lokalföreningarna och deras medlemmar kan behöva ombudsmannens stöd i vissa frågor.

Du ska också representera Länsförbundet i samverkansgrupper inom länet.
Du ska arbeta intressepolitiskt så att kunskaperna om intellektuell funktionsnedsättning ökar i samhället. Du ska arbeta utifrån att FUBs målgrupp ska kunna leva ett liv som andra.
I arbetet ingår även att bevaka domar i mål som rör personer med intellektuell funktionsnedsättning och att bevaka utfallen statistiskt.

Du ska vara initiativtagande, utåtriktad och duktig på att knyta kontakter. Du bör även ha god samarbetsförmåga, samtidigt som du ska kunna arbeta självständigt.

Erfarenhet/kännedom om intellektuell funktionsnedsättning är meriterande.
Tjänsten är för närvarande 50%, men kan komma att utökas.

Sista ansökningsdag är 15 oktober.

Vår adress är: Landsvägen 50 A, 4 trappor hos Funktionsrätt Sverige i Sundbyberg.

För mer information:
stockholmslan.fub@telia.com
08-546 404 56 eller 08-546 404 33