 Projektet är treårigt. Fokus är i grunden kvinnor som drabbats av
permanenta förlossningsskador, men projektet kommer att beröra
förlossningsfrågor och vårdpolitik ur ett bredare perspektiv.
 Projektet omfattar kunskapsspridning och påverkansarbete (bl.a. utbildning av 16 ambassadörer), utveckling av stödfunktioner (nätverk och telefonlinje) och skapande av informationsmaterial.
 Det finns goda möjligheter att få stort medialt genomslag med projektet,
likaså goda möjligheter till samverkan med andra ideella organisationer och
etablerade nätverk. Även samverkan med myndigheter och vårdprofession
kan vara aktuellt.

Idag saknas en ideell organisation med formell demokratisk struktur som stöttar förlossningsskadade kvinnor och tillvaratar deras intressen på lång sikt. Mag- och tarmförbundet har 40 års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör personer med sjukdomar, funktionsnedsättningar och skador i mag-/tarmkanalen.

Förlossningsskador blev en diagnoskategori i vårt förbund genom ett
kongressbeslut 2014. Bland våra övriga diagnoser finns IBD (Inflammatoriska
tarmsjukdomar), IBS och tarmcancer. Förbundet har ca 6000 medlemmar och 24 läns-och lokalföreningar.

Vi söker en person med:
 erfarenhet av projektledning.
 drivkraft att föra ett projekt framåt och i mål.
 förmåga att arbeta självständigt under perioder och i grupp när så behövs.

Projektplan finns. Till stöd i ditt arbete har du en styrgrupp som du rapporterar till kontinuerligt. Arbetsplatsen/förbundskansliet ligger på Artillerigatan 6 i Stockholm.

Tjänsten är heltid.

Sista ansökningsdag: 1 juli

Projektstart: Under augusti eller enligt överenskommelse.

Kontakt:
Peter Eneroth, Generalsekreterare
08-55 80 99 55
peter.eneroth@magotarm.se

Mag- och tarmförbundet, Artillerigatan 6, 1 tr, 114 51 Stockholm,
Tel: 08-642 42 00, E-mail: kansliet@magotarm.se,

Hemsida: www.magotarm.se, Org.nr: 857204-3522